Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie o zasiedzenia udziału 1/2 w prawie wł. nieruchomości poł. w Kluszkowcach

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137728
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 903/21 toczy się postępowanie z wniosku Bronisławy Jandura o stwierdzenie zasiedzenia udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Kluszkowcach, składającej się z dz. ewid. 2610 o pow. 0,1851 ha (powstała z dz. ewid. 1867/3 z AWZ 4116/73 i Ns.959/78, która powst. z cz. pgr.l.kat. 1867/2 z Lwh 738-utr.moc prawną).
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych Heleny Jandura, c. Józefa i Bronisławy przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
34137728
drukuj ogłoszenie