Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia udziałów w nieruchomości poł. w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137746
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę o sygn. akt XII Ns 496/21/P z wniosku Jerzego Sioma, Wiesławy Sioma, przy uczestnictwie Anny Ardziejewskiej, Jana Gajniaka, Stanisława Gajniaka, Józefa Gajniaka, Jędrzeja Gajniaka o stwierdzenie zasiedzenia udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Krakowie, ob. 89, składającej się z działki nr 144 i 175 (dawnej działki nr 324), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg wieczystych KW KR1P/00054995/9 ;
- udziału 12/48 należącego do Jana Gajniaka,
- udziału 6/48 należącego do Stanisława Gajniaka,
- udziału 3/48 należącego do Józefa Gajniaka,
- udziału 3/48 należącego do Jędrzeja Gajniaka.
W związku z tym Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości lub spadkobierców, w szczególności spadkobierców Jana Gajniaka, Stanisława Gajniaka, Józefa Gajniaka, Jędrzeja Gajniaka, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości pod rygorem pominięcia i stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.
34137746
drukuj ogłoszenie