Ogłoszenie

Zarząd Jeleniogórskiej SM ogłasza przetarg nieograniczony na ?Dostosowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usytuowanych w Jeleniej Górze przy ul. Elsnera 4 i 6 w Jeleniej Górze przy ul. Elsnera 4 i 6 do wymagań przeciwpożarowych

dolnośląskie, Jelenia góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137822
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-506 Jelenia góra
Ulica
RÓŻYCKIEGO 19
Osoba kontaktowa
JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Dostosowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usytuowanych w Jeleniej Górze przy ul. Elsnera 4 i 6 do wymagań przeciwpożarowych w oparciu o dokumentację, ekspertyzę techniczną oraz postanowienie Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu"
Zakres obejmuje prace wynikające z SIWZ, z Projektu budowlanego, Inwentaryzacji Dendrologicznej, Przedmiarów Robót. Projekty budowlane dostępne są na stronie www.jsmjg.plprzy ogłoszeniu o przetargu, przedmiary robót stanowią załącznik do SIWZ.
Wymagane wadium: 20.000- złotych.
Termin realizacji: pożądany do 30.06.2022 r.
Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73
w dni robocze w godz. od 8 00 do 14 00 , a także za pośrednictwem poczty - od dnia 09.11.2021 roku
(cena SIWZ: 36,90 zł brutto)
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,
w ADM "Dwójka" przy ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze - do godz. 11 00 dnia 23.11.2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 roku o godzinie 13 00
w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.
Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.
34137822
drukuj ogłoszenie