Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Nowym Targu zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 472 zł tutułem odszkodowania za nabycie przez Gminę Szaflary udziału w nieruchomości dz. ewid. nr 2964/1 i 3231/1

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138070
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1106/21 toczy się
postępowanie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 472 zł tytułem odszkodowania
za nabycie przez Gminę Szaflary udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. nr 2964/1 o pow. 0,0002 ha i 3231/1 o pow. 0,0042 ha, obręb Maruszyna, gmina Szaflary, obj. KW nr NS1T/0080676/7, która to kwota ma zostać wypłacona na żądanie spadkobierców Anny Kos, c. Józefa i Marii, na ich wniosek po wykazaniu swych uprawnień.
Sąd wzywa osoby uprawnione do odbioru świadczenia, o którym mowa wyżej - po jego złożeniu do depozytu - w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa.
34138070
drukuj ogłoszenie