Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Nowym Targu

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138082
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1159/21 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Cecylii Ziembla o
zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowym Targu,
oznaczonej jako działki ewid. nr 12795 i 12796 o łącznej powierzchni 0,0674 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Mariannę Książkiewicz, Jana Batkiewicza, Marię Bryniarską, Antoninę Rokicką, Katarzynę z Pajerskich Luberdowicz bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34138082
drukuj ogłoszenie