Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Lipnicy Małej, gm. Jabłonka

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138090
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 883/21 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Wójciaka o
zasiedzenie nieruchomości położonej w Lipnicy Małej, gmina Jabłonka,
oznaczonej jako działka ewid. nr 23758/1 o pow. 0,0084 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34138090
drukuj ogłoszenie