Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myślenicach I Wydział Cywilny, zostało wszczęte postępowanie o zasiedzenie służebności przechodu i przejazdu przez nieruchomośc poł. w Pcimiu

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138119
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Joanny Flazik, Jakuba Flazik, Lucyny Kalisz, Marka Marszalika zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 65/21 o
zasiedzenie służebności przechodu i przejazdu
przez nieruchomość położoną w Pcimiu oznaczona jako dz. 9951 obj. KW KR1Y/00045549/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Wiktorii Pajlia c. Jakuba i Anny, Marii Obajtek c. Jakuba i Anny, Ludwika Jakubiaka s. Jakuba i Anny, Stanisława Jakubiaka s. Jakuba i Anny, Henryka Jakubiaka s. Jakuba i Anny, Janusza Zięby s. Jana i Marii.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych: Wiktorii Pajlia, Marii Obajtek, Ludwika Jakubiaka, Stanisława Jakubiaka, Henryka Jakubiaka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie służebności, o ile zostanie udowodnione.
34138119
drukuj ogłoszenie