Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa?Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Bundz

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138137
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 571/18/N toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Danuty Małachowskiej, Mikołaja Domanowskiego, Witolda Małachowskiego, Emilii Wiktorowskiej, Karola Wiktorowskiego i Daniela Domanowskiego o
stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Bundz, synu Władysława i Heleny z domu Iwaszczyszyn,
urodzonym 5 listopada 1940 roku w Buczaczu, ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie na osiedlu 2 Pułku Lotniczego 6/57, zmarłym 21 sierpnia 2016 roku w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34138137
drukuj ogłoszenie