Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Błoch

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138155
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny zawiadamia, że do sygn. akt I Ns 442/21 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Błoch z udziałem Wandy Błoch, Pawła Błoch, Krzysztofa Błoch o
stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Błoch, synu Mikołaja i Marii z domu Hnatyk,
zmarłym w dniu 31 lipca 2010 r. w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałym w Hermanowicach, pow. przemyski, woj. podkarpackie.
W skład spadku wchodzi:
- udział w gospodarstwie rolnym składającym się z działek gruntowych oznaczonych nr 412 i nr 630 o łącznej powierzchni 2,05 ha, położonych w miejscowości Hermanowice (gmina Przemyśl, powiat przemyski), dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer PR1 P/00066467/1.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania
niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
34138155
drukuj ogłoszenie