Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku zawisła sprawa o stwierdzenie zasiedzenia udziału w nieruchomości położonej w obrębie Turośń Dolna, gmina Turośń Kościelna

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138313
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Stanisławy Sokołowskiej, sygn. akt II Ns 171/21, o stwierdzenie zasiedzenia udziału w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 538, o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie 0028 Turośń Dolna, jednostka ewidencyjna 200211_2 gmina Turośń Kościelna, powiat białostocki, województwo podlaskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34138313
drukuj ogłoszenie