Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Smaroń

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138112
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie 1 Wydziałem Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 702/21/K toczy się sprawa z wniosku Teresy Smaroń przy uczestnictwie Krystyny Cichoń, Ignacego Sowy, Dariusza Sowy, Stanisławy Różyckiej, Zofii Jóźków, Stanisławy Czech, Krzysztofa Sowy, Jadwigi Swiby, Barbary Howaniec, Anny Pisarskiej, Stefanii Mulik, Marka Sowy, Marii Sowy, Edwarda Staniek i Zbigniewa Sowy o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Smaroń.
Spadkodawczyni Anna Smaroń, córka Hieronima i Marii, urodzona 9 lipca 1937 r. w Wesołej, panna, ostatnio stale zamieszkała w Krakowie przy ul. Racławickiej 54/138, zmarła w dniu 23 grudnia 2020 r. w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34138112
drukuj ogłoszenie