Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości poł. w Kaszowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138116
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, w I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 459/21/K toczy się postępowanie z wniosku Anny Kowalik
i Władysława Kowalik przy uczestnictwie Józefy Lasoty i Skarbu Państwa - Starosty Krakowskiego o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawcy wnieśli o stwierdzenie, że z dniem 9 sierpnia 2018 r. nabyli przez zasiedzenie na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej własność działki nr 646,
o powierzchni 1,16 ha, położonej w Kaszowie zabudowaną 90-letnim budynkiem mieszkalnym, która powstała z parcel gruntowych 1170, 435, 359 i 1176 objętych wykazem hipotecznym LWH 680 i 683, w których ujawniony jako właściciel jest Marjan Poprawa oraz parceli 1171 objętej wykazem hipotecznym LWH 681, w którym jako właściciele nieruchomości ujawnione są Jadwiga Suchan i Barbara Suchan. Dla wskazanej nieruchomości nie została założona księga wieczysta.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Marjana Poprawy, Jadwigi Suchan i Barbary Suchan, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia.
34138116
drukuj ogłoszenie