Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Tczewie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Gąsiorki

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138274
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
Al. Zwycięstwa 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W TCZEWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Tczewie pod sygnaturą akt I Ns 365/17 toczy się sprawa z wniosku Barbary Jadwigi Banieckiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej,
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 130, o powierzchni 8,6400 ha, położonej w miejscowości Gąsiorki, gmina Morzeszczyn, dla której urządzona jest dawna księga wieczysta KW T.1
K19, znajdująca się w zasobach Sądu Rejonowego w Tczewie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych - w szczególności spadkobierców Teodora Malinowskiego, s. Leona i
Weroniki, zmarłego w dniu 9 maja 1946 r. - aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania
się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Tczewie i wykazali swoje prawo
własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.
34138274
drukuj ogłoszenie