Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Jasikowskim

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138476
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podwale 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-ŚRÓDMIEŚCIA WE WROCŁAWIU VIII WYDZIAŁ

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu w Wydziale VIII Cywilnym toczy się
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Jasikowskim
urodzonym w dniu 22 sierpnia 1955r. w Skierniewicach, synu Anatoliusza i Barbary, zmarłym w dniu 20 sierpnia 2013r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu. Wzywa się spadkobierców zmarłego aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34138476
drukuj ogłoszenie