Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Oławie Wydział I Cywilny ogłasza o postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Kaczmarku, po Agnieszce Kaczmarek, po Teresie Kaczmarek

dolnośląskie, Oława

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137905
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-200 Oława
Ulica
11 LISTOPADA 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŁAWIE

SzczegółySąd Rejonowy w Oławie Wydział I Cywilny ogłasza, że toczy się przed nim postępowanie z wniosku Kseni Kaczmarek-Marcinek, przy udziale Joanny Kaczmarek, Martyny Kaczmarek, Wiktorii Kaczmarek o stwierdzenie nabycia spadku:
po Lechu Kaczmarku, zmarłym 15 lutego 2006 r., ostatnio stale zamieszkałym w Opolu;
po Agnieszce Kaczmarek, zmarłej 25 stycznia 2008 r., ostatnio stale zamieszkałej w Opolu;
po Teresie Kaczmarek, zmarłej 27 listopada 2020 r., ostatnio stale zamieszkałej w Opolu.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34137905
drukuj ogłoszenie