Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Oławie Wydział I Cywilny ogłasza o postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Czerskiej

dolnośląskie, Oława

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137932
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-200 Oława
Ulica
11 LISTOPADA 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŁAWIE

SzczegółySąd Rejonowy w Oławie Wydział I Cywilny ogłasza, że toczy się przed nim postępowanie z wniosku Bank Polska Kasa Opieki S.A. o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Czerskiej zmarłej 3 kwietnia 2018 r., ostatnio zamieszkałej w Oławie, przy ul. Rybacka 20/12. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34137932
drukuj ogłoszenie