Ogłoszenie

Postępowanie w Sądzie Rejonowym w Mogilnie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Halinie Drozdowskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164687
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Mogilnie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 277/21 toczy się postępowanie z wniosku Banku Millennium SA w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Halinie Drozdowskiej z domu Wieczorek, urodzonej 12 marca 1956 roku w Rębiszowie, córce Stanisława i Anny z domu Rosik, zmarłej 18 lutego 2019 roku w Strzelnie, ostatnio stale zamieszkałej w Szczepanowie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w ewentualnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie