Ogłoszenie

W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 455/21, sąd zezwolił Gminie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164701
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 455/21, sąd zezwolił Gminie Łomianki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20 196 zł (dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) tytułem odszkodowania stwierdzonego w decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2021 r., nr 854/GM/2021, przyznanego na rzecz Barbary Nałęcz zgodnie z przypadającym udziałem 1/2 w wysokości 20 195 zł (dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych), za nabycie przez Gminę Łomianki własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 160/3 o pow. 0,0064 ha, obr. 0022 - Łomianki miasto, gmina Łomianki. Uprawnieni do odbioru depozytu są spadkobiercy Barbary Nałęcz po wykazaniu następstwa prawnego po zmarłej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrali depozyt.

 

drukuj ogłoszenie