Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Bednarczyka, Andrzeja Pichety i Czesława Pichety o...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164703
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 1311/19 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Bednarczyka, Andrzeja Pichety i Czesława Pichety o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 77 o powierzchni 2 675 m2, dla której nie została założona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie