Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164704
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 603/21 z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornie zostało wydane zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w kwocie pieniężnej w wysokości 1044 zł tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2021 r. nr 204/S/2021 dla podmiotu, który udokumentuje tytuł prawny do nieruchomości położonej w obrębie Rudnik Duży, gmina Wodynie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 481/2 o pow. 0,5238 ha, zaś depozyt ma zostać wydany na rzecz podmiotu, który wykaże tytuł prawny do ww. nieruchomości.

Sąd wzywa wierzyciela, aby odebrał depozyt w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.

 

drukuj ogłoszenie