Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie pod sygn. akt I Ns 349/21 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164705
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie pod sygn. akt I Ns 349/21 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Alicji Chomiak, córce Ryszarda i Walerii, urodzonej 12 czerwca 1934 roku w Warszawie, mającej przed śmiercią ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Sierpeckiej 6 m. 36, zmarłej 16 marca 2021 roku.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie