Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, II Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164706
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 466/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 1121/2 z obrębu 143202_2.0001 w Izabelinie B przy ul. 3 Maja na rzecz Ireny Michalskiej. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawiły się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, II Wydział Cywilny, i wykazały swoje prawa do nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie