Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w I Wydziale Cywilnym toczy się z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka 60" z...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164707
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1418/18 toczy się z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka 60" z siedzibą w Warszawie z udziałem Agaty Witkowskiej, Sandry Witkowskiej i Jacka Pistla, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Krystynie Grabowskiej-Pistl z domu Łotuszko, urodzonej 24 grudnia 1931 roku w Warszawie, zmarłej 8 marca 2017 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Potockiej 60 m. 2 i po Romualdzie Aleksandrze Pistlu synu Rudolfa i Jadwigi z domu Załuskiej, urodzonym 8 lipca 1923 roku we Lwowie, zmarłym 12 czerwca 2017 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Potockiej 60 m. 3.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazał swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie