Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości poł. w Wólce Sokołowskiej

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34139513
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1131/21 toczy się
sprawa
z wniosku Franciszki Cisek z udziałem Romana Ciska, Marii Partyki, Grzegorza Ciapy, Teresy Golas, Heleny Rosińskiej, Janiny Surdyki, Edwarda Burka, Zdzisława Fusiek
o zasiedzenie nieruchomości:
1) nr 822 o powierzchni 0,3627 ha, położonej w Wólce Sokołowskiej, obręb 0008 Wólka Sokołowska,
2) nr 660 o powierzchni 0,0373 ha, położonej w Wólce Sokołowskiej, obręb 0008 Wólka Sokołowska.
Wzywa się do wzięcia w niej udziału osoby zainteresowane w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższych nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
34139513
drukuj ogłoszenie