Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Krystynie Pyć

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34139518
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 399/21 toczy się sprawa z wniosku Ewy Kowal o
stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Krystynie Pyć
c. Bronisława i Kamili, zmarłej 13 marca 2021 r. w Rzeszowie, ostatnio zamieszkałej w Rzeszowie. W skład spadku wchodzi lokal mieszkalny położny w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego o pow. użytkowej 39,10 m2 wraz z udziałem w wysokości 3910/1558389 części w nieruchomości wspólnej, objęty księgą wieczystą nr RZ1Z/00173279/5.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania.
34139518
drukuj ogłoszenie