Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w XII Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie wł. udziałów w nieruchomości poł. w Krakowie-Podgórzu

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34139574
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, XII Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt XII Ns 390/21/P toczy się postępowanie z wniosku Barbary Witalskiej-Gieras o stwierdzenie, że Barbara Witalska-Gieras oraz Maria Witalska-Marzec nabyły z dniem 25 marca 1987 roku przez zasiedzenie własność udziałów po 1/6 części (każda z nich) w nieruchomości położonej w Krakowie-Podgórzu, stanowiącej działkę ewid. nr 226, obr. 12, o pow. 0,0732 ha, zabudowaną budynkiem przy ul. Długosza 8, objętą księgą wieczystą KR1P/00147294/4 - w miejsce Zdzisławy Witalskiej, c. Józefa i Ludwiki.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
34139574
drukuj ogłoszenie