Ogłoszenie

Restrukturyzacje i Konsumenckie sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości syndyka masy upadłości Joanny Pach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164731
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Restrukturyzacje i Konsumenckie sp. z o.o. („Spółka", „Syndyk")

ul. Grunwaldzka 2A, 32-500 Chrzanów


która postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy (sygn. akt: X GU 1820/20/4, nowa sygn. akt X GUp 240/21/4) z dnia 24 lutego 2021 r. wyznaczona została syndykiem masy upadłości Joanny Pach („Upadły") - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości Upadłego

 

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości m.in. w postaci pojazdów, maszyn, urządzeń, mebli.

Oceny techniczne określające stan techniczny oraz wartość w/w ruchomości dostępne są do wglądu w biurze Syndyka (32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a) lub drogą elektroniczną po skierowaniu zapytania na adres email: biuro@konsumenckie.pl. Podane w wykazie ruchomości minimalne ceny składnika są cenami wywoławczymi.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena. Cena wywoławcza jest ceną brutto.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową - listem poleconym, względnie kurierem, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta - ruchomości Joanna Pach" w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 14.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka (32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2 a).

Oferta powinna zawierać:

szczegółowe określenie oferenta: imię i nazwisko, dokładny adres i PESEL oferenta, telefon kontaktowy, adres email, a w przypadku przedsiębiorcy: nazwę firmy, adres siedziby i NIP,

określenie przedmiotu nabycia (ruchomości, której dotyczy oferta),

oferowaną cenę za ruchomość wyrażoną w złotych; cena ta nie może być niższa od ceny wywoławczej podanej w wykazie ruchomości.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania danego przedmiotu z konkursu ofert, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny (dopuszcza się możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty). Odwołanie konkursu lub jego unieważnienie, czy też odstąpienie od wyboru oferty nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wyłonieni nabywcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.

Ruchomości można obejrzeć w Sosnowcu (41-219) przy ul. Modrzewiowej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: 603 345 120

 

 

 


Wykaz ruchomości w konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości Upadłego Joanny Pach:

 

 

 

 

Numer składnika masy upadłości


Opis ruchomości


Minimalna cena składnika


(cena wywoławcza)

 

1


Renault Master dCi 120, samochód ciężarowy, 3 osobowy, nr rej. SO 0791S, stan licznika: ok. 473.500 km, rok produkcji: 2008, poj. silnika: 2464 cm3, moc silnika: 88 kW. Rozruch silnika łatwy, silnik wymaga diagnostyki oraz naprawy warsztatowej (aktywne kontrolki - serv, ABS), skrzynia biegów mechaniczna - wymaga naprawy warsztatowej - brak przełożenia piątego biegu


9.800,00 zł brutto

 

2


Mercedes Benz V280, samochód osobowy 6-miejscowy, 5-drzwiowy, nr rej. SO 0372T, stan licznika: ok. 164.309 km, rok produkcji: 1998, poj. silnika: 2792 cm3, moc silnika: 128 kW. Samochód posiada uszkodzenia korozyjno-mechaniczne elementów nadwozia. Powłoka lakierowa z licznymi uszkodzeniami. Narożnik prawy pokrywy tylnej wgnieciony. Tapicerka drzwiowa, siedzeń przednich, tylnych zużyta, poplamiona lub podarta. Lustro zewnętrzne prawe połamane, akumulator do wymiany, tacza koła tylnego prawego skorodowana.


1.800,00 zł brutto

 

3


Mercedes Benz A180 CDI, samochód osobowy 5-miejscowy, 5-drzwiowy, nr rej. SO 9334S, stan licznika: ok. 268.190 km, rok produkcji: 2005, poj. silnika: 1992 cm3, moc silnika: 80 kW. Prawy i lewy błotnik uszkodzony, wnętrze przestrzeni pasażerskiej zniszczone, wykładziny podłogowe znacznie zabrudzone, tapicerka zużyta lub podarta. Brak wycieraczki tylnej szyby. Zderzak przedni w narożach uszkodzony, rozruch silnika łatwy, automatyczna skrzynia biegów.


5.200,00 zł brutto

 

4


Wózek (podnośnik) widłowy Rak 7A, rok produkcji: 1987, aktualnie niedostępny na rynku pierwotnym, wycofany z produkcji, udźwig 1250 kg, wysokość podnoszenia 2170 mm, silnik spalinowy, poj. silnika 1960 cm3, moc 22,3 kW, brak danych o ilości przepracowanych motogodzin, maszyna bez ważnych badań UDT, zniszczona i unieruchomiona z oznakami długoterminowego postoju


2.500,00 zł brutto

 

5


Wózek (podnośnik) widłowy DFG 2020, rok produkcji: 1970, aktualnie niedostępny na rynku pierwotnym, wycofany z produkcji, udźwig 2000 kg, wysokość podnoszenia 3030 mm, poj. silnika 1929 cm3, moc 66 kW, brak danych o ilości przepracowanych motogodzin, maszyna z oznakami znacznego zużycia eksploatacyjnego i kwalifikująca się do kapitalnego remontu


3.950,00 zł brutto

 

6


Spawarka Mig/Mag 2in1, typ GYS Smarting 162, brak danych o roku produkcji, spawany materiał Fe, Al, napięcie zasilania 220V/50Hz, prąd spawania 30-160A, wymiary 540x330x450 mm, masa 25kg , wg użytkownika spawarka sprawna i dostępna na rynku pierwotnym, urządzenie nie posiada dokumentacji DTR ani butli gazowej


680,00 zł brutto

 

7


Nagrzewnica olejowa, model AXE STAR 85H, moc max 83,9kW, moc grzewcza 72200Kcal/h, przepływ 4500m3/h, wydajność 88,5%, zużycie paliwa 6,64 kg/h (7,72 l/h), rok produkcji 2006, ciężar 121 kg, wg użytkownika nagrzewnica sprawna i dostępna na rynku pierwotnym, urządzenie nie posiada dokumentacji DTR


2.700,00 zł brutto

 

8


Laser diodowy, model MIMARI Speed 808 Diode Laser System, zasilanie 230V/50Hz, rok produkcji 2014, wg użytkownika laser niesprawny, ma prawdopodobnie uszkodzony generator, urządzenie nie jest dostępne na rynku pierwotnym. Nie posiada dokumentacji DTR. Rynek pierwotny oferuje model E-LGHT (IPL+RF) o porównywalnych parametrach.


2.700,00 zł brutto

 

9


Przecinarka plazmowa, model INVERTEC PC60, seria I2020702541, brak danych o roku produkcji, wg użytkownika urządzenie jest niesprawne i nie posiada dokumentacji DTR. Urządzenie jest niedostępne na rynku pierwotnym, zastąpione modelem Tomahawk 1025 o zbliżonych parametrach technicznych


2.400,00 zł brutto

 

10


Kompresor, ciśnienie techniczne, 8bar, ilość sprężarek 2 szt, brak danych o roku produkcji, wg informacji użytkownika urządzenie sprawne, brak dokumentacji DTR i danych o producencie


940,00 zł brutto

 

11


Myjka ciśnieniowa Karcher, typ HD 1090, moc przyłącza 6,5 kW, wyd. H20 1000 l/min, ciśnienie max 230 bar, max. temp. cieczy 60oC, zasilanie 4000V, rok produkcji 1996, wg informacji użytkownika myjka sprawna, brak jest dokumentacji DTR oraz osprzętu - węży i lancy. Urządzenie nie jest dostępne na rynku pierwotnym i zastąpione jest modelem HD 8/18 oraz HD 9/20 o porównywalnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych


950,00 zł brutto

 

12


Myjka Lavor, rok produkcji 2018, model Fast 120, ciśn. Robocze min/max 8/12 MPa, zużycie cieczy min/max 3,5/5,5 l/min - 330 l.h, moc znamionowa 1700W, napięcie zasilania 220-240V/50/60Hz. Wg użytkownika urządzenie jest sprawne, nie posiada dokumentacji DTR


170,00 zł brutto

 

13


Giętarka mechaniczna produkcji gospodarczej, wymiary dł x wys. 2,4 x 0,9 m, długość gięcia 2m,giętraka wymaga prac naprawczych w zakresie napędu ruchu roboczego szczęk zaciskowych. Urządzenie jest niesprawne, nie posiada dokumentacji DTR, wykonane systemem gospodarczym


470,00 zł brutto

 

14


Odkurzacz przemysłowy model MAC 1400-30 L, brak danych o roku produkcji, max podciśnienie 180 mbar, moc techniczna 1,4kW, pojemność zbiornika 10l, napięcie zasilania 220V/50Hz, ciężar 9,2 kg. Wg informacji użytkownika urządzenie jest sprawne, nie posiada dokumentacji DTR


160,00 zł brutto

 

15


Ekspres do kawy SYNTIA, producent Philips, brak danych o roku produkcji, wg informacji użytkownika urządzenie jest sprawne, nie posiada dokumentacji DTR, model jest dostępny na rynku pierwotnym po modyfikacji parametrów eksploatacyjnych


500,00 zł brutto

 

16


Telebim - brak danych nt. typu, modelu i roku produkcji, telebim jest ośmiosegmentowy, powierzchnia segmentu wynosi 1m2, powierzchnia całkowita 8m2. System operacyjny Windows XP Professional HP. Wg informacji użytkownika urządzenie jest sprawne, nie posiada dokumentacji DTR. Urządzenie naścienne bez osprzętu. Podczas oględzin nie weryfikowano sprawności telebimu


5.900,00 zł brutto

 

17


Zespół roboczy zespołu kompresora, typ B8100, nr fabryczny 16079, rok produkcji 1997, obroty 2002 l/min, ciśnienie rob. 15 bar. Zespół roboczy zaopatrzony jest w zbiornik powietrza, model KD - nr 2320147, ciśnienie robocze 14 bar. Rok produkcji 1997, temp. powietrza max/min 120/-10oC. wg informacji użytkownika urządzenie jest po demontażu i jest sprawne, nie posiada dokumentacji DTR, brak jest napędu, sprężarki oraz instalacji. Nie jest dostępne na rynku pierwotnym


900,00 zł brutto

 

18


Okap gastronomiczny przyścienny, wymiary długość x głębokość x wysokość 2000 x 700 x 400 mm. Okap jest skośny, wykonany z blach nierdzewnej, brak danych producenta. W części górnej otwór odciągowy


540,00 zł brutto

 

19


Piaskarka mobilna marki ARMEX, nr fabryczny W02223, brak danych o roku produkcji, wg informacji użytkownika urządzenie jest sprawne, nie posiada dokumentacji DTR oraz osprzętu


150,00 zł brutto

 

20


Obieraczka do ziemniaków, marki Lozamet, wymiary 45x53x104 cm, typ OZO 1.1, rok produkcji 204, nr fabryczny 1885, moc znamionowa 0,6kW, masa własna 35 kg, zasilanie 400V, wykonana ze stali nierdzewnej, wydajność obieraczki 150-250 kg/h. Wsad jednorazowy 5-7 kg. Brak wkładek ściernych, talerza oraz osadnika na obierki. Wg informacji użytkownika urządzenie sprawne, nie posiada dokumentacji DTR


2.600,00 zł brutto

 

21


Piaskarka mobilna syfonowa z funkcją plus, marka W-Z projekt, pojemność 45-50 litrów, brak danych o modelu i roku produkcji, piaskarka jest mobilna, ciśnieniowa, z możliwością piaskowania w osłonie mgły wodnej. Brak osprzętu i dokumentacji DTR. Zdaniem użytkownika technicznie sprawna.


720,00 zł brutto

 

22


Piaskarka walcowa - marka Instal Rzeszów, nr fabryczny 19050, rok produkcji 1992, ciśnienie robocze 1 bar, wys. zbior./śred. zbior 1200/800 mm, poj. - 0,63 m3 . Brak osprzętu (przewodów, pistoletu, elementów sterujących, dysz) i dokumentacji DTR. Zdaniem użytkownika piaskarka jest sprawna. Posiada znaczne zużycie eksploatacyjne.


800,00 zł brutto

 

23


Piaskarka kabinowa, brak danych w kwestii producenta, modelu, marki i roku produkcji, urządzenie jest zdekompletowane, nie posiada osprzętu (rękawic, pistoletu, dyszy, folii, owężowania. Brak dokumentacji DTR


500,00 zł brutto

 

24


Krzesła biurowe - 34 szt., model K9, tapicerowane. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, obicie czarne z ekoskóry, jednobarwne, zmywalne. Wysokość oparcia 540 mm. Brak danych nt. marki, typu, roku produkcji.


1.450,00 zł brutto

 

25


Krzesła kawiarniane, dwukolorowe - 37 szt., tapicerowane. Konstrukcja drewniana. Obicie dwukolorowe z ekoskóry, zmywalne. Ozdobne przeszycie siedziska i oparcia. Wysokość oparcia 540 mm. Brak danych nt. modelu, marki, typu, roku produkcji.


2.000,00 zł brutto

 

26


Stoły kawiarniane - 9 szt., blat: 1300x700 mm, wysokość 730 mm. Materiał blatu: płyta okleinowa, brąz, konstrukcja nośna: metalowa. Brak danych nt. modelu, marki, typu, roku produkcji

 


1.700,00 zł brutto

 

 

27


Kamień naturalny ogrodowy, 40m2, złożony w paletach w ilości 10 szt. Grubość 5-10 cm, do wykorzystania na skalniaki, oczka wodne, murki itp.


1.850,00 zł brutto

 

28


Agregat malarski Graco Ultra Max II 795 - mobilny do natrysku farb. Brak dokumentacji technicznej. Model 24M696, rok produkcji: brak danych.


9.700,00 zł brutto

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie