Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Nowej Wsi

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34138515
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ogłasza, że do sygn. akt I Ns 556/20/S prowadzone jest postępowanie z wniosku Aleksandry Cupiał i Władysława Cupiała o zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowej Wsi, jednostka ewid. Skała, składającej się z działek o numerach 128/2 o pow. 0,27 ha i 165 o pow. 1,85 ha, dla której został wydany akt własności ziemi nr 1435/73 na rzecz Jana i Marianny Adamek.
Sad wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Marianny Adamek, do zgłoszenia swego udziału w sprawie, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34138515
drukuj ogłoszenie