Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich toczy się sprawa o nabycie w drodze zasiedzenia udziału nieruchomości rolnej bez zabudowań, położone w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164735
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 385/21 toczy się sprawa z wniosku Zbigniewa Głowackiego o nabycie w drodze zasiedzenia udziału wynoszącego 3/0 części we własności nieruchomości rolnej bez zabudowań, stanowiącej działki nr 56, 270, 297, 298/1 o powierzchni łącznej 435 ha położone w Olbrachcicach Wielkich.

Sąd wyzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie