Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164738
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 466/18 toczy się postępowanie z wniosku m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Techników 10, o powierzchni 0,0684 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74, obręb 2-08-14 przedstawionej na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów nr BG-UE-E-II.6621.1729.2017.RST sporządzonym w Urzędzie m.st. Warszawy.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały własność, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie