Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Złotowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Marcińcu (Marciniec)

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164739
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Złotowie Wydział I Cywilny (ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, Polska) toczy się postępowanie (sygnatura akt I Ns 386/20) o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Marcińcu (Marciniec), s. Jana i Łucji, zmarłym 26.08.2020 r. w Złotowie, ostatnio stale zamieszkałym w Czernicach, gm. Zakrzewo.

Wzywa się wszystkich ewentualnych spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne położne w Czernicach i Prochach, gm. Zakrzewo.

 

drukuj ogłoszenie