Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Wątroba

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164741
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu, Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 21/21, toczy się postępowanie z wniosku Leszka Krzywniak z udziałem Grażyny Nagrodzkiej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Wątroba, zmarłej 24 listopada 2020 r. w Dziergowicach, ostatnio zamieszkałej w Dziergowicach. Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawiły się w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu i wykazały swoje prawa do wyżej wymienionego spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie