Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Piotra Bębenka przy udziale Ludwika Szkarłat o stwierdzenie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164749
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1070/21 toczy się sprawa z wniosku Piotra Bębenka przy udziale Ludwika Szkarłat o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Podgórni, zmarłej 27.07.2000 r. w Kowarach, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Dąbrowicy. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie