Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank Spółka Akcyjna o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Jewuła.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164754
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 570/21

O G Ł O SZ E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Płocku pod sygnaturą akt I Ns 570/21 toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank Spółka Akcyjna o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Jewuła nazwisko rodowe Olszewska, córce Ryszarda i Marianny, zamieszkałej ostatnio w Płocku przy ulicy Dobrowolskiego 11/19, zmarłej w dniu 19 listopada 2019r. w Płocku. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
Sędzia Maria Bereszczyńska

 

drukuj ogłoszenie