Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164763
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 827/21 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Wolskiej o stwierdzenie nabycia własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250) w drodze uwłaszczenia z dniem 4 listopada 1971 roku własności nieruchomości położonej w miejscowości Kozice Górne, gmina Piaski, powiat lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 902, o powierzchni 0,05 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie ma założonej księgi wieczystej ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.

drukuj ogłoszenie