Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po: Alfredzie Piotrowskiej nazwisko rodowe Szczypczyk

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164773
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Bartoszycach pod sygn. akt I Ns 201/21 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Alfredzie Piotrowskiej nazwisko rodowe Szczypczyk, córce Stefana i Janiny, urodzonej 12 maja 1932 r. w miejscowości Nowojorska Góra, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Górowie Iławeckim, zmarłej dnia 12 maja 2021 r. w Reszlu.

W skład spadku po wyżej wskazanej spadkodawczyni wchodzi:
- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Górowo Iławeckie, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1Y/00002878/9.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach wzywa spadkobierców Alfredy Piotrowskiej, którzy nie biorą jeszcze udziału w toczącym się postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie