Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie toczy się postępowanie w sprawie sasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Ćwikły Rupie gm. Kołaki, powiat zambrowski, województwo podlaskie

lubelskie, Zambrów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34140298
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 175/21 z wniosku małżonków Sławomira Andrzeja i Hanny Janiny Dąbrowskich toczy się
postępowanie w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Ćwikły-Rupie, gm. Kołaki, powiat zambrowski, województwo podlaskie,
oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 26, 69 i 199 o łącznej powierzchni 4,3574 ha - dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby, które mają tytuł prawny do wyżej opisanych nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Zambrowie i udowodnili swoje prawa. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34140298
drukuj ogłoszenie