Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku zawisła sprawa o stwierzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Tykocinie

podlaskie, Tykocin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34140315
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Białymstoku, XI Wydział Cywilny, zawisła sprawa z wniosku Witolda Czeladko i Zofii Czeladko, sygn. akt XI Ns 115/20, o
stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
oznaczonej numerami geodezyjnymi 237/7, 241/3, 237/2, 237/6, 241/2, obręb 0034 - Tykocin, o powierzchni 6,02 ha, położonej w Tykocinie, gmina Tykocin, powiat białostocki, województwo podlaskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34140315
drukuj ogłoszenie