Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kętrzynie I Wydział Cywilny, za sygnaturą akt I Ns 126/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marzenie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164779
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Kętrzynie I Wydział Cywilny, za sygnaturą akt I Ns 126/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marzenie Urbańskiej, zmarłej dnia 10.01.2020 r. w Giżycku, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Kętrzynie i Harutyuna Urbańskiego, zmarłym w dniu 18.06.2020 r. w Kętrzynie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Kętrzynie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Kętrzynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu stwierdzenia nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie