Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Renaty Stryczek z udziałem Gabrieli Fojcik o zasiedzenie.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164780
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Renaty Stryczek z udziałem Gabrieli Fojcik o zasiedzenie. Wniosek o zasiedzenie obejmuje między innymi nieruchomość położoną w Kadłubie Wolnym, o numerze działki 11184/2, co do której wg wypisu z rejestru gruntów Antoni Pieprzyca miał udział we współwłasności w 1/2 części, o powierzchni 0.1000 ha.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców zmarłego Antoniego Pieprzycy, ostatnio zamieszkałego Kadłub Wolny, gmina Zębowice, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci jako uczestnicy postępowania.

 

drukuj ogłoszenie