Ogłoszenie

SPADEK

dolnośląskie, Trzebnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34139651
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
55-100 Trzebnica
Ulica
PARKOWA 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Trzebnicy w Wydziale I Cywilnym z wniosku Danuty Skonieckiej i Kazimierza Skonieckiego toczy się postępowanie o stwierdzenie, że Danuta Skoniecka i Kazimierz Skoniecki nabyli w drodze zasiedzenia prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, o powierzchni 0,14 ha, stanowiącej działkę nr 484/1, położoną w miejscowości Złotów nr 84, gmina Zawonia, która nie ma urządzonej księgi wieczystej, z dniem 22 marca 1994 roku. W związku z toczącym się postępowaniem Sąd wzywa zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w ww. postępowaniu i postanowieniu o stwierdzeniu nabycia ww. nieruchomości.
34139651
drukuj ogłoszenie