Ogłoszenie

Przed Sadem Rejonowym w Łomży toczy się postępowanie w sprawie o zasiedzenie działki położonej w Łomży

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34140526
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Łomży Wydział Cywilny toczy się postępowanie w
sprawie sygn. akt I Ns 427/21 z wniosku Ewy Aleksandry Krych z udziałem
Jacka Krzysztofa Jemielitego, Agnieszki Bogny Jemielity o zasiedzenie działki
nr 30679 o pow. 262 m2, położonej w Łomży, województwo podlaskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa własności
do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi
zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zajdą ku temu przewidziane prawem
przesłanki.
34140526
drukuj ogłoszenie