Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydzialem Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości poł. w Wólce Niedźwiedzkiej

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34140625
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 776/19 toczy się sprawa z wniosku Stanisława Olechowskiego i Genowefy Olechowskiej z udziałem Emilii Kulawiak, Franciszki Listwan, Krystyny Zagaja o zasiedzenie nieruchomości położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2240 o powierzchni 0,1228 ha, obręb 0007.
Wzywa się do wzięcia w niej udziału osoby zainteresowane w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
34140625
drukuj ogłoszenie