Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie o uregulowanie wł. udziału 1/3 części nieruchomości, poł. w Dylągowej

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34140638
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XI Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt XI Ns 1062/21 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Kędzior o uregulowanie na rzecz Franciszka Kulona i Marii Kulon własności udziału 1/3 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71 o pow. 0,8295 ha, położonej w Dylągowej, gm. Dynów, powiat rzeszowski, powstałej ze zmiany pgr 86/8 obj. zniszczonym Lwh gm. kat. Dylągowa.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie wskazanej wyżej nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U.1975.16.91.), jeżeli zostanie udowodnione.
34140638
drukuj ogłoszenie