Ogłoszenie

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert na zadanie: Przeprowadz. badania finans. Spółki za rok 2021

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
165063
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na zadanie:

Przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

 

Badanie sprawozdania obejmuje:

1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 (tj. na dzień 31.12.2021 r.) będące badaniem dobrowolnym w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.


Pełne zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie: www.mpwik-milanowek.pl w zakładce BIP.

 

drukuj ogłoszenie