Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myślenicach I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie nabycie prawa wł. nieruchomości w postaci działek poł. w msc. Zręczyce

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34147459
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 677/21, z wniosku Bogdana Bzdyl i Celiny Bzdyl, toczy się postępowanie o stwierdzenie, że wnioskodawcy z dniem 15 maja 2007 r. nabyli prawo własności nieruchomości w postaci działek o numerach: 29 (0,34 ha), 34 (0,27 ha), 52 (0,20 ha), 59 (0,15 ha), 65/1 (0,06 ha), 67 (2,32 ha), 72 (0,15 ha), 85 (0,23 ha), o łącznej powierzchni 3,72 ha, położonej w miejscowości Zręczyce, Gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie, obręb: 121902_2.0029, Zręczyce, dla której nie jest założona księga wieczysta, a w rejestrze gruntów jako osoba władająca na zasadzie samoistnego posiadania wpisana jest Stanisława Bzdyl, córka Ludwika i Rozalii.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34147459
drukuj ogłoszenie