Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myślenicach I Wydział Cywilny, zostało wszczęte postępowanie o nabycie prawa wł. nieruchomości poł. w msc. Osieczany

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34147460
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że w sprawie do sygn. akt I Ns 749/21 zostało wszczęte postępowanie z wniosku Andrzeja Gubała i Małgorzaty Gubała o stwierdzenie, że wnioskodawcy nabyli w drodze zasiedzenia - na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej - własność nieruchomości położonej w miejscowości Osieczany, Gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej numer 513/1, odpowiadającej pgr 503/3, powstałej z podziału pgr 503/1, obj. LWH 38, gdzie jako właściciel wpisany jest Jan Batko, syn Walentego.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34147460
drukuj ogłoszenie