Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa?Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie wł. nieruchmości poł. w Złotnikach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34147474
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygn. akt I Ns 1288/20/N toczy się postępowanie z wniosku Anny Galus z udziałem Rafała Galusa i Julii Galus o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Złotnikach gmina Igołomia-Wawrzeńczyce oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 694. Posiadaczami tej nieruchomości są obecnie Anna Galus, Rafał Galus i Julia Galus. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się w tut. Sądzie i udokumentowania swoich praw do wskazanej nieruchomości w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.
34147474
drukuj ogłoszenie