Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Waksmundzie

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34147496
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 363/21 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Mroszczaka o zasiedzenie nieruchomości położonych w Waksmundzie, gmina Nowy Targ, oznaczonych jako działki ewid. nr 6903/2 o pow. 0,3435 ha oraz 6904/2 o pow. 0,0580 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34147496
drukuj ogłoszenie