Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Nowym Targu przy ul. Zielonej 17

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34147497
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 960/21 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Mozdyniewicz o zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Zielonej 17, oznaczonej jako działka ewid. nr 6796 o pow. 0,0453 ha, powstałej z parceli gruntowej nr 4457 z lwh 8541.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Stefanii Więcław, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34147497
drukuj ogłoszenie